เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PMQA

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อเพิ่มทักษะ PMQA ทั่สทั้งองค์กร