การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้สอน

ลลิตา นาพุทธา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเป็นผู้ประกอบการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15943

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาที่สอนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.