เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฐมวัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กานต์ชนิด นิยมลาภ

โรงเรยนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

สอนเป็นรายวิชา หรือสอนเป็นหน่วยหน่วยต่อสัปดาห์ มีวิชา พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาภาษาไทย พัฒนาคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม ความรู้รอบตัว