ผู้สอน
มาวิสา เลิศกมลมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยป4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15949

สถานศึกษา

โรงเรียนเลิศปัญญา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยป.4 โรงเรียนเลิศปัญญา