ผู้สอน
ลักขณา ทองนาเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15959

สถานศึกษา

โรงเรียนเลิศปัญญา


คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ โรงเรียนเลิศปัญญา