การบัญชีเบื้องต้น 1

ลลิตา นาพุทธา

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เป็นวิชาสำหรับระดับชั้น ปวช.1 ชั้นปีที่ 1