ผู้สอน
ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15970

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 931-311 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558