ผู้สอน
กานต์ชนิด นิยมลาภ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15972

สถานศึกษา

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับตัวเลข เช่น บวก ลบ