ชั้นประถมศึกษาปีที่

ลักขณา ทองนาเมือง

โรงเรียนเลิศปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

เอกสารการสอนวิชาประวัติศาสตร์