เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ.1/2 ห้องเรียนรวมคู่ขนาน(เด็กปกติ+เด็กพิเศษ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แสงโสม รัตนศรี

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เป็นห้องเรียนรวม คือ เด็กพิเศษเรียนร่วมชั้นเรียนกับเด็กปกติ