ผู้สอน
แสงโสม รัตนศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อ.1/2 ห้องเรียนรวมคู่ขนาน(เด็กปกติ+เด็กพิเศษ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15985

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนรวม คือ เด็กพิเศษเรียนร่วมชั้นเรียนกับเด็กปกติ