ง30205 โครงงานคอมพิวเตอร์ (ม.6)
ผู้สอน

Phramaha Tharabun Khuchinda

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง30205 โครงงานคอมพิวเตอร์ (ม.6)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15991

สถานศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.