เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

วันชัย สิงห์โตขำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15993

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย LAN WAN Intranet และ Internet


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.