เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วันชัย สิงห์โตขำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย LAN WAN Intranet และ Internet