ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อ33301 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ม.6)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15996

สถานศึกษา

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

อ33301 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ม.6)