ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

นาย เจริญทรัพย์ ใจธรรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16004

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมกราฟิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.