ผู้สอน
วรรณฤดี หิรัญรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 0206221


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16013

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก