ส.ณ.ประวีร์ เมืองเล็น ปี2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาเขตเชียงใหม่