ส.ณ.ประวีร์ เมืองเล็น ปี2
ผู้สอน

สามเณร 2 เมืองเล็น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ส.ณ.ประวีร์ เมืองเล็น ปี2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16022

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาเขตเชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.