วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5

ณัฐพล หงษ์คำ

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5/1-5/2