เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย รักษ์ ปริกทอง

สรรพวิทยา ปัญญาภิวัฒน์

ห้องเรียนสำหรับการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน