ห้องเรียนประวัติศาสตร์


ผู้สอน
นาย รักษ์ ปริกทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนประวัติศาสตร์

รหัสวิชา
1603

สถานศึกษา
สรรพวิทยา ปัญญาภิวัฒน์

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books