วิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์