ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

sukanya phanthakree

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางด้านร่างกาย