ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางด้านร่างกาย