homemusic 6/9 (1/2555)
person
music 6/9 (1/2555)

ผู้สอน
สุนิสา รังสิพุฒิกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
music 6/9 (1/2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1604

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)