ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

naowarat somwangdee

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องและมีความจำเป็นพิเศษ ๙ ประเภททางการศึกษา