เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

naowarat somwangdee

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องและมีความจำเป็นพิเศษ ๙ ประเภททางการศึกษา