ผู้สอน
ชิษณุพงศ์ ศิริฟอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16046

สถานศึกษา

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4