เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การตกแต่งภาพกราฟิกให้เกิดความสวยงามนั้นควรมีความรู้เกี่ยวกับโหมดสีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้ สีต่างๆ ให้กับงานที่จะสร้างขึ้นและนอกจากโหมดสีแล้วการบันทึกภาพเพื่อจะนำภาพไปใช้นั้นก็ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของฟอร์แมตของภาพด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้คุณภาพของภาพตรงตามงานที่ต้องการนำไปใช้