ห้อง ออทิสติก 1/2

sungworn banchongvanit

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กออทิสติกที่เข้ารับบริการที่ศูนย์