ผู้สอน
ฐากูร ด้วงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างสื่อมัลติมีเดี่ย ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16054

สถานศึกษา

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบ