รำวงมาตรฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียน รำวงมาตรฐานกรม ศิลปากร 10 เพลง