เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาพิเศษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sukanya phanthakree

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

ให้บริการด้านการศึกษากับเด็กพิการทุกประเภทโดยการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเข้าโรงเรียนเรียนร่วมโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย 6 ทักษะ