คอมพิวเตอร์ ป.4

Pimwisa Rodbuntung

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์๒

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้ามาสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ นะค่ะ เด็กๆ