การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro Desktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ผู้สอน

กานต์สินี ศรีสุขใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro Desktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16068

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.