เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมPro Desktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนรู้จักใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติเสมือนจริง เป็นแนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยีในอนาคต มีสามารถใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ การตัดมุมวัตถุ การสร้างภาชนะ การสร้างชิ้นส่วน การประกบชิ้นงาน การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติ