การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมPro Desktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ผู้สอน

จิราวรรณ หยูหนูสิงห์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมPro Desktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16069

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนรู้จักใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติเสมือนจริง เป็นแนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยีในอนาคต มีสามารถใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ การตัดมุมวัตถุ การสร้างภาชนะ การสร้างชิ้นส่วน การประกบชิ้นงาน การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.