ระบบสารสนเทศ
ผู้สอน

ภาษิตา ริมดุสิต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16070

สถานศึกษา
วัดสระประดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.