ผู้สอน
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

741-220 ยางธรรมชาติ_1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16085

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักพื้้นฐานยางธรรมชาติ