homeการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3200-2002)
person
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3200-2002)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3200-2002)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
161

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)