เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งานคอมพิวเตอร์1 ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู จักรพันธ์ สุขจริง

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์1 ชั้น ม.1