ปวช2/4 อาหารและโภชนาการ

แดงน้อย ตั้นพันธุ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาเปิดดูด้วย