กราฟฟิกและเทคโนโลยี ม.3/3
ผู้สอน

ครู จักรพันธ์ สุขจริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กราฟฟิกและเทคโนโลยี ม.3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16130

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชากราฟฟิกและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.