คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.2/1
ผู้สอน

ครู จักรพันธ์ สุขจริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16134

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.