เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสมพงษ์ นาคสังข์

โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)

สำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องสำหรับบุคคลออทิสติก ระดับชั้นป.5