เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง