เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
ผู้สอน

นาย เบ็ลล่า เมืองโคตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1619

สถานศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.