มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ 4