เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรเทพ อุ้มชูวัฒนา

โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กำลังอัพเดทเนื้อหาในเร็วๆนี้