ม.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

พรเทพ อุ้มชูวัฒนา

โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กำลังอัพเดทเนื้อหาในเร็วๆนี้