เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิติภัทร ปานนะพงศ์

โรงเรียนบ้านคลองดิน

เป็นระดับที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการงานอาขีพในระดับชั้นสูงเพื่อที่จะต่อยอดในการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป