ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปิติภัทร ปานนะพงศ์

โรงเรียนบ้านคลองดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นระดับที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการงานอาขีพในระดับชั้นสูงเพื่อที่จะต่อยอดในการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป