ม.1

ผู้สอน
person
นาง พัชรี เปาริก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
162

สถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

คำอธิบายวิชา

วิชา งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)