คอมพิวเตอร์ ม.2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับโปรแรกม Excel เเละ โปรแกรม E-Book ( flip album )