คอมพิวเตอร์ ม.2

พุทธพร ฮกทา

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับโปรแรกม Excel เเละ โปรแกรม E-Book ( flip album )