เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พุทธพร ฮกทา

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สอนเกี่ยวกับโปรแรกม Excel เเละ โปรแกรม E-Book ( flip album )