ผู้สอน
ศักดา จันทร์ประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

412204 Computer Programming


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16226

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับสำหรับ นศ สสท