ผู้สอน
ธนานันทน์ อนันตพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.พ.2-1+2-3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16236

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิชาการภาษีอากร