ผู้สอน
สิริพร สุวรรณมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การขายตรง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16246

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/3 การขาย