ผู้สอน
ปริญญา เปรมโต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16250

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

-